Odliší

Hledám varianty 'odliší' [ odliším (1) odliší (2) ]. Nalezeny 3 verše.
Exodus 8:18...pod jejich nohama zaplní mouchy! V ten den však odliším kraj Gošen, kde bydlí můj lid - tam žádné mouchy...
Exodus 9:4... skot i brav, zasáhne prudký mor! Hospodin ale odliší izraelská stáda od egyptských - synům Izraele...
Exodus 33:16... než když půjdeš s námi? Právě to i tvůj lid odliší od každého lidu na povrchu země." Hospodin Mojžíšovi...

Slova obsahující odliší: odliší (2) odliším (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |