Odkryj

Hledám varianty 'odkryj' [ odkryty (4) odkryta (1) odkryli (1) odkryla (2) odkryl (2) odkryjte (1) odkryje (2) odkryj (1) ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 30:37...pruty, oloupal z nich proužky kůry, a tak odkryl bílé jádro prutů. Potom ty oloupané pruty kladl před...
Exodus 21:33...stříbra a býk bude ukamenován." "Když někdo odkryje jámu nebo ji vykope a nepřikryje a spadne do býk...
Numeri 22:31...Odpověděl: "Ne." Vtom Hospodin Balaámovi odkryl oči. Když spatřil Hospodinova anděla stojícího v...
Numeri 24:4...spatřuje, jenž padá na tvář a jeho oči jsou odkryty: Jak krásné jsou tvé stany, Jákobe, tvé příbytky, ó...
Numeri 24:16...spatřuje, jenž padá na tvář a jeho oči jsou odkryty: Vidím jej, i když to není teď, hledím na něj, i...
Jozue 10:22...Izraele neodvážil ani ozvat. Potom Jozue řekl: "Odkryjte ústí jeskyně a přiveďte z těch pět králů ke...
Růt 3:4...půjde lehnout, všimni si, kde leží. Potom jdiodkryj plášť po jeho boku a ulehni. On ti pak poví, co máš...
Růt 3:7...šel lehnout na kraj stohu. Tehdy se přikradlaodkryla plášť po jeho boku a ulehla. Uprostřed noci pak...
2. Samuel 22:16...Koryta moří byla obnažena, základy světa odkryty před řevem Hospodina, před jeho dechem zuřivým!...
Žalmy 18:16...Koryta řek byla obnažena, základy světa odkryty před řevem tvým, Hospodine, před tvým dechem...
Izaiáš 26:21...příbytek, aby ztrestal viny obyvatel země. Země odkryje na prolitou krev, přestane přikrývat své zabité....
Izaiáš 47:3...řekami! se ukáže tvá nahota, tvá hanba je odkryta! Pustím se do pomsty a nikoho neušetřím. Náš...
Izaiáš 57:8... ses vysvlékla, vystoupilas na lože a doširoka odkryla; smlouvou ses s nimi spojila, jejich lože milovala,...
Marek 2:4... Kvůli davu ho ale k němu nemohli přinést, a tak odkryli střechu nad místem, kde byl, probořili ji a nosítka...

Slova obsahující odkryj: odkryj (1) odkryje (2) odkryjte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |