Odkojím

Hledám varianty 'odkojím' [ odkojíš (1) odkojím (1) odkojila (3) odkoj (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
Exodus 2:7...hebrejských žen přivést chůvu, aby ti to děťátko odkojila?" "Ano, přiveď!" odpověděla faraonova dcera....
Exodus 2:9... Faraonova dcera řekla: "Vezmi si to děťátkoodkoj mi je, a ti zaplatím." Žena tedy vzala dítě k sobě...
1. Samuel 1:22...oběť a splnit svůj slib, Hana nešla. " chlapce odkojím," řekla svému muži, "přivedu ho před Hospodina a...
1. Samuel 1:23..." řekl na to Elkána. "Zůstaň tu, než ho odkojíš, a kéž Hospodin přivede tvůj slib k naplnění." A...
1. Samuel 1:24...a pečovala o něj, dokud ho neodkojila. A když ho odkojila, vzala tříletého býčka, efu mouky a džbán vína a...
Ozeáš 1:8...ale skrze Hospodina, jejich Boha." Jakmile Gomer odkojila Lo-ruchamu, znovu počala a porodila syna. Hospodin...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |