Odiv

Hledám varianty 'odiv' [ odiv (6) ]. Nalezeno 6 veršù.
Ester 1:4... Po dlouhých sto osmdesát dnů vystavoval na odiv bohatství a slávu své říše, přepych a nádheru svého...
Žalmy 31:20...ji těm, kdo v tebe doufají, všem lidem na odiv! Skrýváš je v úkrytu svojí tváře před lidskou hrubostí...
Žalmy 73:6...nejsou stiženi. Pýchu jak náhrdelník stavějí na odiv, jak šatem se halí vlastní krutostí. Oči se jim...
Izaiáš 3:9...proti nim - svůj hřích jak Sodoma stavějí na odiv. Běda jim! Přivedli na sebe neštěstí. Řekněte...
Nahum 3:6...ohavnosti a veřejně potupím, vystavím na odiv! Kdo uvidí, uteče od tebe a řekne: ‚Zničeno je...
Matouš 6:1... abyste nepředváděli své dobré skutky lidem na odiv. Jinak totiž nemáte odměnu u svého Otce v nebesích....

Slova obsahující odiv: odiv (6) podivil (4) podivili (2) podivné (5) podivných (1) podivným (1) podivte (1) podivuhodná (1) podivuhodné (3) podivuhodně (3) podivuhodného (1) podivuhodný (2) prapodivně (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |