Odhodlal

Hledám varianty 'odhodlal' [ odhodlán (4) odhodlal (2) ]. Nalezeno 6 veršù.
1. Samuel 13:12...si ještě nenaklonil Hospodina. Proto jsem se odhodlal přinést tu oběť sám." "Zachoval ses jako hlupák!"...
1. Samuel 20:33...ho probodl. Tak Jonatan poznal, že jeho otec je odhodlán Davida zabít. Jonatan vstal od stolu, rozpálen...
2. Samuel 13:32...synové. Zemřel jen Amnon! Abšalom byl k tomu odhodlán ode dne, kdy byla zneuctěna jeho sestra Támar....
2. Letopisů 19:3...v celé zemi spálil posvátné kůly a v srdci jsi odhodlán hledat Boha." Jošafat bydlel v Jeruzalémě, ale...
Římanům 1:15...i prostých, takže pokud jde o , jsem odhodlán kázat evangelium i u vás v Římě. Nestydím se za...
Římanům 5:7...když za dobrého člověka by se snad někdo zemřít odhodlal. Bůh ale dokazuje svou lásku k nám: Kristus zemřel...

Slova obsahující odhodlal: neodhodlal (1) odhodlal (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |