Odevzdání

Hledám varianty 'odevzdání' [ odevzdání (6) ]. Nalezeno 6 veršù.
Exodus 29:27... To bude tvůj podíl. Hrudí pozvedání i kýtu odevzdání posvětíš. To, co se pozvedá a odevzdává z berana...
Leviticus 7:34...a tuk z pokojné oběti. Hrudí pozvedání i kýtu odevzdání jsem totiž synům Izraele odebral z jejich...
Leviticus 10:14...to bylo přikázáno. Také hrudí pozvedání i kýtu odevzdání budete jíst na čistém místě - ty a s tebou tvoji...
Leviticus 10:15...příděl z pokojných obětí synů Izraele. Kýtu odevzdání a hrudí pozvedání přinesou spolu s ohnivými...
Numeri 6:20...Hospodinu. Společně s hrudím pozvedání a kýtou odevzdání jsou tyto věci svatým darem pro kněze. Teprve...
Soudců 3:18...králi Eglonovi (který byl veliký tlusťoch). Po odevzdání povinného daru Ehud propustil ty, kdo dar...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |