Odepřel

Hledám varianty 'odepřel' [ odepřou (1) odepřít (1) odepřeli (1) odepřel (6) odepře (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
Numeri 20:21...proti nim s velikým a mocným vojskem. Edom odepřel Izraeli průchod svým územím, a tak jej Izrael musel...
Job 31:13...by vše, co pěstuji! Copak jsem svému služebníku odepřel právo nebo své služebnici, když měli se mnou spor?...
Job 34:5... Job prohlašuje: ‚Jsem nevinen, a Bůh mi právo odepřel. I když jsem poctivý, jsem brán za lháře, rány...
Izaiáš 5:23...ospravedlní darebáka a spravedlivým právo odepřou! Proto jako oheň polyká strniště a seno mizí v...
Izaiáš 32:6... jak by hladové o pokrm připravil, jak by odepřel nápoj žíznivým. Padouch používá podlé podvody,...
Amos 4:7...přesto jste se ke mně nevrátili, praví HospodinOdepřel jsem vám také déšť, když do žně zbývaly tři měsíce....
Skutky 10:47... Petr tehdy prohlásil: "Copak jim někdo může odepřít křest vodou, když přijali Ducha svatého jako my?" A...
Jakub 5:4...dny! Slyšíte? To křičí mzda, kterou jste odepřeli dělníkům, kteří dřeli na vašich polích! Volání...
1. Jan 3:17...žije dobře a vidí svého bratra v nouzi, ale odepře mu milosrdenství, jak v sobě může mít Boží lásku?...

Slova obsahující odepřel: neodepřel (3) odepřel (6) odepřeli (1) podepřel (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |