Odehnáno

Hledám varianty 'odehnáno' [ odežeň (2) odehnáno (1) odehnán (5) odehnali (2) odehnal (5) ]. Nalezeno 15 veršù.
Exodus 22:9...a ono beze svědků pojde nebo zchromne nebo bude odehnáno, rozsoudí je přísaha při Hospodinu, že nevztáhli...
1. Samuel 23:5...se s Filištíny do boje a na hlavu je porazilOdehnal jejich stáda a osvobodil obyvatele Keily. Abiatar,...
2. Královská 5:11...rukou nad nemocným místem, aby malomocenství odehnal. Copak nejsou damašské řeky Amana a Parpar lepší...
Žalmy 68:31...Jeruzalémem - ti tam králové dary snášejíOdežeň šelmu, jež v rákosí se skrývá, to stádo buvolů, býčí...
Izaiáš 17:2...se útočištěm pro stáda a nebude, kdo by je odehnal. Efraim přijde o svoji pevnost, Damašek přestane...
Izaiáš 50:1...je rozlukový list vaší matky, se kterým jsem ji odehnal? Komu jsem se tak zadlužil, že bych mu vás musel...
Jeremiáš 15:1...Samuel, nenechal bych se naklonit k tomuto liduOdežeň je ode . jdou! se zeptají: ‚Kam máme...
Jeremiáš 50:17...utlačitele! Izrael je ztracená ovečka, kterou odehnali lvi. Nejprve ji požíral asyrský král a teď drtí...
Pláč 3:2... jsem pocítil, jak trestá jeho rozzuřený kyjOdehnal , do tmy zavedl, a ne ke světlu. Zas a znovu,...
Ezechiel 34:21...svými rohy trkáte všechny nemohoucí, jste je odehnali pryč, proto své ovce zachráním, aby nebyly za...
Daniel 4:22...je výrok Nejvyššího o mém královském pánu: Budeš odehnán pryč od lidí a budeš bydlet mezi zvířaty. Budeš...
Daniel 4:29...Nabukadnezare: Ztratil jsi království! Budeš odehnán pryč od lidí, budeš bydlet mezi zvířaty a budeš...
Daniel 4:30...se to slovo o Nabukadnezarovi splnilo. Byl odehnán pryč od lidí, jedl trávu jako býk a tělo měl mokré...
Daniel 5:21...trůnu sesazen a o svou slávu připraven. Byl odehnán pryč od lidí a dostal rozum zvířecí. Žil mezi...
Jonáš 2:5... zavalen tvými vlnami. Myslel jsem, že jsem odehnán, že na nespočineš očima. Jak bych se ještě mohl...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |