Odbočili

Hledám varianty 'odbočili' [ odbočte (1) odbočme (1) odbočili (2) odbočil (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Soudců 14:8... Po nějaké době tam šel znovu, aby si ji vzalOdbočil, aby se podíval na mrtvého lva a hle, ve lví...
Soudců 18:15...a odlitá modla! Víte, co teď máte dělat." Odbočili tam a vešli do domu toho levitského mladíka (totiž...
Soudců 19:11... Mládenec proto svému pánu řekl: "Pojď, prosímodbočme do toho jebusejského města a přenocujme tam." Jeho...
Soudců 19:15...k benjamínské Gibeji, slunce zapadalo, a tak odbočili, aby tam přenocovali. Když levita vešel do Gibeje,...
Izaiáš 30:11...jen lichotky a prorokujte lži! Sejděte z cestyodbočte ze stezky, s tím Svatým izraelským nás nechte být!"...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |