Odňato

Hledám varianty 'odňato' [ odňato (2) odňat (1) odňal (1) ]. Nalezeny 4 verše.
Leviticus 7:4...nich i na slabinách, a jaterní lalok, který bude odňat spolu s ledvinami. Kněz to pak nechá dýmat na oltáři...
2. Samuel 3:10... co mu přísahal Hospodin - že království bude odňato domu Saulovu a Davidův trůn bude nastolen nad...
Daniel 11:4...mít takovou moc jako za něj. Království mu bude odňato a rozděleno jiným. Jižní král bude mocný, ale jeden...
Římanům 11:26..."Vysvoboditel přijde ze Sionu, aby od Jákoba odňal bezbožnost. Toto pak bude smlouva s nimi, jakmile...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |