Oděnému

Hledám varianty 'oděnému' [ oděný (3) oděnému (2) oděného (5) oděná (3) ]. Nalezeno 13 veršù.
Žalmy 45:10... po pravici ti stojí manželka ofirským zlatem oděná. Poslyš, dcero, hleď a poslouchej: Na svůj lid i na...
Žalmy 65:7...svou silou hory utvrzuješ, ty, jenž jsi mocí oděný, ty, jenž dokážeš zkrotit řev moře, jekot jeho vln,...
Ezechiel 9:3...se k prahu chrámu. Tehdy zavolal onoho muže oděného plátnem a s písařským náčiním po boku. "Projdi to...
Ezechiel 9:11...jim jejich cesty na hlavy." A hle - ten muž oděný plátnem a s psacím náčiním po boku se vrátil se...
Ezechiel 10:2... "Vejdi do soukolí pod cheruby," řekl onomu muži oděnému plátnem. "Naber zprostřed cherubů plné hrsti...
Ezechiel 10:6...když mluví Všemohoucí Bůh. Když bylo onomu muži oděnému plátnem přikázáno: "Naber oheň ze soukolí,...
Ezechiel 10:7...mezi cheruby, nabral jej a podal do dlaní muže oděného plátnem. Ten ho vzal a odešel. (Cherubům byly pod...
Daniel 10:5...Zvedl jsem oči a hle, spatřil jsem jakéhosi muže oděného plátnem a přepásaného na bocích pásem z ryzího...
Daniel 12:6...řeky a druhý na protějším. Ten se zeptal muže oděného plátnem, stojícího nad hladinou řeky: "Jak dlouho...
Daniel 12:7...potrvá? Kdy ty hrůzy skončí?" Tehdy ten muž oděný plátnem, stojící nad hladinou řeky, zvedl svou...
Joel 1:8...zbyly jen bílé větévky. Kvílej jako panna pytlem oděná, když oplakává svého ženicha! Z Hospodinova domu...
Zjevení 1:13...a uprostřed těch svícnů jakoby Syna člověkaoděného dlouhým rouchem a přepásaného na prsou zlatým pásem...
Zjevení 12:1... Na nebi se ukázalo veliké znamení: žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na hlavě měla...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |