Octl

Hledám varianty 'octl' [ octne (3) octli (2) octl (5) ]. Nalezeno 10 veršù.
Exodus 23:33...k hříchu proti mně. Kdybys sloužil jejich bohůmoctl by ses v pasti." Potom řekl Mojžíšovi: "Vystup k...
Deuteronomium 7:16...dává. Nebudeš na hledět s účastí - tak by ses octl v pasti a nakonec sloužil jejich bohům. Možná si v...
Přísloví 5:14...vychovatelům sluchu nedopřál! Jak rychle jsem se octl v nejhorší bídě na očích všem, uprostřed obce své!"...
Přísloví 11:8...bude z trápení vysvobozen, na jeho místě se octne darebák. Ústa bezbožných ubližují bližním,...
Přísloví 22:29...je mistrem svého díla, v královských službách octne se; nepatrným lidem sloužit nebude. Když s mocným...
Izaiáš 53:9...lidu raněn byl. měl být pohřben se zločincioctl se v hrobě s boháčem; nikdy se totiž nedopustil křivdy...
Lukáš 6:38... Dobrá míra, natlačená, natřesená a vrchovatá se octne ve vašem náručí. Jakou mírou měříte, takovou vám bude...
Skutky 8:40...jel tedy svou cestou a radoval se. Filip se pak octl v Azotu. Procházel všechna okolní města a kázal...
1. Korintským 10:11...a bylo to zapsáno pro poučení nám, kdo jsme se octli na konci věků. Kdo si tedy myslí, že pevně stojí, ...
2. Korintským 8:13... Nejde mi o to, aby se druhým ulehčilo a vy se octli v nesnázích, ale jde mi o rovnost. V tuto chvíli vaše...

Slova obsahující octl: octl (5) octli (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |