Octem

Hledám varianty 'octem' [ octu (1) octem (3) octa (2) ocet (5) ]. Nalezeno 10 veršù.
Numeri 6:3...se zdržovat vína i piva; nenapije se vinného octu ani jiného kvašeného nápoje, nenapije se žádné šťávy z...
Žalmy 69:22... ale nenašel. K jídlu mi dali okusit žlučeocet mi dali pít, když žíznil jsem! Jejich stůl se jim...
Přísloví 10:26...konec, spravedliví však mají věčné základy. Jak ocet v zubech, jako oči plné kouře, takový je lajdák pro...
Přísloví 25:20...těžký den. Obírat o šaty v chladný den, nalévat ocet do rány - totéž je truchlivému zpívat písničky....
Matouš 27:34...Golgota (což znamená Lebka), dali Ježíšovi napít octa smíšeného se žlučí. Jakmile to okusil, nechtěl to pít....
Matouš 27:48...z nich rychle odběhl, vzal houbu, naplnil ji octem, nabodl na prut a dával mu napít. Ostatní říkali:...
Marek 15:36... volá Eliáše!" Někdo pak odběhl, naplnil houbu octem, nabodl na prut a dával mu napít se slovy: "Nechte ho...
Lukáš 23:36...se mu posmívali také. Přistupovali, nabízeli mu ocet a říkali: "Zachraň se, jestli jsi židovský...
Jan 19:29...naplnilo Písmo: "Žízním!" Stála tam nádoba plná octa. Naplnili tedy houbu octem, nasadili na yzop a podali...
Jan 19:30...yzop a podali mu ji k ústům. Když Ježíš okusil ocet, řekl: "Je dokonáno!" Sklonil hlavu a odevzdal ducha....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |