Ocitne

Hledám varianty 'ocitne' [ ocitnout (1) ocitne (4) ocitlo (2) ocitli (5) ocitla (1) ocitl (6) ]. Nalezeno 19 veršù.
Genesis 39:20... kde bývají drženi královští vězni. Tak se Josef ocitl v žaláři. Hospodin však byl s ním. Zahrnul jej svým...
Exodus 10:6...tvých otců neviděli nic takového ode dne, kdy se ocitli na zemi, dodnes!'" Nato se Mojžíš odvrátil a...
Leviticus 15:17...oděv i všechno kožené, na čem se výron semene ocitne, budou vyprány vodou a budou nečisté do večera....
Leviticus 15:24...s ovšem někdo spal a její krvácení se ocitlo na něm, bude nečistý po sedm dní. Také každé lůžko,...
Deuteronomium 31:16...a půjde smilnit s cizími bohy, mezi nimiž se ocitne v zemi, do níž přichází. Opustí mne a zruší smlouvu,...
1. Královská 12:8...se s mladíky, kteří s ním vyrůstali a teď se ocitli v jeho službách. "Co radíte vy?" zeptal se jich....
2. Letopisů 10:8...se s mladíky, kteří s ním vyrůstali a teď se ocitli v jeho službách. "Co radíte vy?" zeptal se jich....
Nehemiáš 9:37...i s naším dobytkem dělají, co se jim zlíbíocitli jsme se ve velkém soužení!" "Kvůli tomu všemu teď...
Přísloví 21:18...výkupným za spravedlivého, na místě poctivých se ocitne podvodník. Lepší je bydlet někde v pustině než s...
Jeremiáš 37:16... ve kterém zřídili vězení. Tak se Jeremiáš ocitl v klenuté žalářní kobce, kde strávil mnoho dní. Potom...
Jeremiáš 37:21...nedošel všechen chléb ve městě. Tak se Jeremiáš ocitl na strážním nádvoří. Šefatiáš, syn Matanův, Gedaliáš...
Lukáš 9:34...dořekl, objevil se oblak a zahalil je. Když se ocitli v tom oblaku, dostali strach. Z oblaku se ozval...
Jan 6:21...se!" Tehdy ho ochotně vzali na loď, a ta se hned ocitla u břehu, k němuž pluli. Druhého dne si zástup, který...
Římanům 1:21...myšlenkách marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. Prohlašují se za moudré, ale jsou blázni...
2. Korintským 5:2... Proto, dokud jsme v tomto stanu, sténáme touhou ocitnout se v našem nebeském příbytku - jej totiž...
2. Korintským 11:9... abych mohl sloužit vám. Když jsem se u vás ocitl v nouzi, nebyl jsem nikomu na obtíž; co jsem...
Filipským 2:8...služebníka, vzal na sebe lidskou podobuOcitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a...
2. Petr 2:2...následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení. Budou se s vámi pokoušet chamtivě...
Zjevení 1:9...se kvůli Božímu slovu a kvůli svědectví o Ježíši ocitl na ostrově zvaném Patmos. V den Páně jsem byl ve...

Slova obsahující ocitne: ocitne (4) procitneš (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |