Ochromí

Hledám varianty 'ochromí' [ ochromíš (1) ochromil (4) ochromí (3) ]. Nalezeno 8 veršù.
Jozue 11:6...všichni ležet před Izraelem mrtví. Jejich koně ochromíš a jejich vozy spálíš." Jozue a všechen bojeschopný...
Jozue 11:9... Jozue s nimi naložil, jak mu řekl Hospodinochromil jim koně a jejich vozy spálil. V tu dobu se Jozue...
2. Samuel 8:4...jezdců a 20 000 pěšáků. Všechna jeho spřežení ochromil, jen sto si ponechal. Aramejci z Damašku přitáhli...
1. Letopisů 18:4...jezdců a 20 000 pěšáků. Všechna jeho spřežení ochromil, jen sto si ponechal. Aramejci z Damašku přitáhli...
Job 23:16... když na něj myslím, hrozím se! Bůh srdce ochromil, Všemohoucí vyděsil. Ještě jsem ale nezmlkl v...
Přísloví 29:25...nic nepoví. Strach z lidí člověka nakonec ochromí, kdo doufá v Hospodina, však žije v bezpečí. Kdekdo...
Izaiáš 28:19...- ráno za ránem, v noc i den! Hrůza dočista ochromí ty, kdo pochopí toto poselství. Postel bude krátká,...
Ezechiel 7:27...zahalí se zděšením a ruce prostých lidí hrůza ochromí. Podle jejich cest s nimi naložím; odsoudím je tak,...

Slova obsahující ochromí: ochromí (3) ochromíš (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |