Ochrnutým

Hledám varianty 'ochrnutým' [ ochrnutým (1) ochrnutých (1) ochrnutý (1) ochrnutou (4) ochrnutí (1) ochrnutému (6) ochrnutého (3) ochrnuté (1) ]. Nalezeno 17 veršù.
Matouš 4:24...neduhy a bolestmi, posedlé, trpící padoucnicíochrnuté a on je uzdravoval. A šly za ním veliké zástupy...
Matouš 9:2...se a přišel do svého města. Vtom k němu přinesli ochrnutého člověka na nosítkách. Když Ježíš uviděl jejich...
Matouš 9:6... na zemi moc odpouštět hříchy" - tehdy pověděl ochrnutému - "Vstaň, vezmi si lehátko a jdi domů." A on...
Matouš 12:10...přišel do jejich synagogy. Byl tu jeden člověkochrnutou rukou, a tak se Ježíše vyptávali: "Smí se v...
Marek 2:3...Slovo, přišli k němu čtyři muži a nesli ochrnutého. Kvůli davu ho ale k němu nemohli přinést, a tak...
Marek 2:4...místem, kde byl, probořili ji a nosítka s tím ochrnutým spustili dolů. Když Ježíš uviděl jejich víru,...
Marek 2:5...dolů. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Synu, tvé hříchy jsou odpuštěny." Byli tu ale...
Marek 2:9...jich: "Jak to přemýšlíte? Co je snadnější? Říci ochrnutému: ‚Tvé hříchy jsou odpuštěny,' anebo: ‚Vstaň,...
Marek 2:10... na zemi moc odpouštět hříchy" - tehdy pověděl ochrnutému - "říkám ti, vstaň, vezmi si lehátko a jdi domů...
Marek 3:1... Když znovu přišel do synagogy, byl tu člověkochrnutou rukou. Sledovali ho, zda jej uzdraví v sobotu,...
Marek 3:3... aby ho mohli obžalovat. Ježíš tomu mužiochrnutou rukou řekl: "Postav se doprostřed." Potom se jich...
Lukáš 5:18...uzdravoval. A hle, nějací muži nesli na lehátku ochrnutého člověka. Snažili se ho vnést dovnitř a položit...
Lukáš 5:24... na zemi moc odpouštět hříchy" - tehdy pověděl ochrnutému - "říkám ti, vstaň, vezmi si lehátko a jdi domů...
Lukáš 6:6...vešel do synagogy a učil. Byl tu jeden člověkochrnutou pravou rukou. Znalci Písma a farizeové dávali...
Jan 5:3...tam spousta nemocných, slepých, chromýchochrnutých. Byl mezi nimi jeden člověk, nemocný třicet...
Skutky 8:7...křikem vycházeli z mnoha posedlých a mnozí ochrnutí a chromí byli uzdraveni. Celé město zažívalo...
Skutky 9:33... Tam nalezl člověka jménem Eneáš, který byl ochrnutý a osm let byl upoután na lůžko. Petr mu řekl:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |