Ochraně

Hledám varianty 'ochraně' [ ochrany (3) ochranu (3) ochraně (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Genesis 19:8... jen nic nedělejte těm mužům - vešli přece pod ochranu střechy." Oni však zvolali: "Uhni stranou!...
Deuteronomium 33:29... lide, jejž Hospodin zachránil! On je štítem tvé ochrany a mečem tvého vítězství. se tví nepřátelé před...
Jozue 10:6...vzkaz Jozuovi do gilgalského tábora: "Neodpírej ochranu svým služebníkům. Rychle k nám pospěš a zachraň...
Žalmy 64:11...se bude v Hospodinu těšit, že svěřil se jeho ochraně. Jásat pak budou spolu všichni, kdo mají srdce...
Žalmy 143:9..., Hospodine, mých nepřátel, v tobě hledám svou ochranu. Plnit tvou vůli prosím nauč - vždyť jsi můj...
Izaiáš 22:8...obklopili jezdci na koních - Juda byl zbaven ochrany! V ten den ses ohlížel po zbraních Lesního paláce....
Izaiáš 27:5...do války a úplně je vypálím. se chopí  ochrany a se se mnou usmíří; se se mnou usmíří!...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |