Ochotně

Hledám varianty 'ochotně' [ ochotně ]. Nalezeno 11 veršù.
Exodus 2:19...ochránil před pastýři," odpověděly. "Také nám ochotně načerpal vodu a napojil ovce!" "A kde je?" ptal se...
Exodus 23:5... jak leží pod svým břemenem, neopouštěj hoOchotně mu jej pomoz vyprostit. Nepřekrucuj právo v...
Deuteronomium 15:8...nezatvrzuj srdce a neodpírej mu pomoc. Naopakochotně mu nabídni pomoc a půjč mu, co ve své nouzi...
Deuteronomium 15:10...kvůli tobě k Hospodinu a ty bys měl hřích. Dávej ochotně, nepouštěj si do srdce lakotu! Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 15:11...zemi nikdy nepřestanou být chudí, přikazuji ti: "Ochotně nabízej pomoc svému bratru - tomu, kdo je ve tvé...
Deuteronomium 22:4...bratra, jak leží na cestě, nebuď lhostejnýOchotně mu jej pomoz zvednout. Žena se nesmí oblékat jako...
Soudců 17:11...ročně a k tomu ošacení a stravu." A levita u něj ochotně zůstal; ten mladík pak byl pro Míku jako jeden z...
1. Letopisů 28:21... kdo jsou zruční v jakémkoli řemesle, ti budou ochotně pomáhat s veškerou prácí. Hodnostáři i všechen lid...
Žalmy 54:8...skoncuj pro věrnost svou! Potom ti budu obětovat ochotně, tvé jméno, Hospodine, slavit, že dobré je! On ...
Jan 6:21...on jim řekl: "To jsem , nebojte se!" Tehdy ho ochotně vzali na loď, a ta se hned ocitla u břehu, k němuž...
Skutky 2:41...se z tohoto zvráceného pokolení!" Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |