Ochlupení

Hledám varianty 'ochlupení' [ ochlupení (16) ]. Nalezeno 15 veršù.
Leviticus 13:3... kněží. Kněz pak ránu na kůži prohlédne: Pokud ochlupení na ráně zbělelo a rána je napohled hlubší než...
Leviticus 13:4...jež napohled není hlubší než okolní kůže a jejíž ochlupení nezbělelo, kněz postiženého odloučí na sedm dní....
Leviticus 13:10...Je-li na kůži bílý otok, od něhož zbělelo ochlupení, a na otoku je jizva živého masa, je to pokročilé...
Leviticus 13:20...Je-li napohled hlubší než okolní kůžeochlupení na něm zbělelo, kněz jej prohlásí za nečistého -...
Leviticus 13:21... Jestliže však kněz místo prohlédne a uvidí, že ochlupení na něm není bílé, že není hlubší než okolní kůže...
Leviticus 13:25...nebo bílá skvrna, kněz ji prohlédne: Pokud ochlupení na skvrně zbělelo a je napohled hlubší než okolní...
Leviticus 13:26...však kněz skvrnu prohlédne a uvidí, že její ochlupení není bílé, není hlubší než okolní kůže a je matné...
Leviticus 13:30...napohled hlubší než okolní kůže a bude-li její ochlupení nažloutlé a tenké, prohlásí jej kněz za nečistého...
Leviticus 13:31...než okolní kůže a nebude na žádné černé ochlupení, odloučí kněz postiženého prašivinou na sedm dní....
Leviticus 13:32...prohlédne znovu: Pokud se prašivina nešíří, její ochlupení není zažloutlé a není napohled hlubší než okolní...
Leviticus 13:36...prašivina po kůži, kněz již nehledá zažloutlé ochlupení - postižený je nečistý. Shledá-li však, že se...
Leviticus 13:37...se prašivina zastavila a že na vyrostlo černé ochlupení, prašivina se zhojila - je čistý a kněz jej...
Leviticus 14:8...se očišťuje, si vypere oděv, oholí si veškeré ochlupení, omyje se vodou a bude čistý. Potom vejde do...
Leviticus 14:9...svůj stan. Sedmého dne si znovu oholí veškeré ochlupení: vlasy, vousy, obočí i všechno ostatní ochlupení....
Ezechiel 16:7...vyvinula do krásy. Narostla ti ňadra, vyrašilo ochlupení, pořád jsi ale byla nahá a bosá. Znovu jsem šel...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |