Oceán

Hledám varianty 'oceán' [ oceány (2) oceánem (1) oceán (3) ]. Nalezeno 6 veršù.
Žalmy 8:9...na obloze i mořské ryby, vše, co putuje napříč oceány. Hospodine, Pane náš, všude na zemi slavné jméno...
Žalmy 24:2...i s jeho obyvateli - vždyť ji sám založil nad oceány, nad vodními proudy ji ustavil! Kdo vystoupí na horu...
Žalmy 104:6...neotřese vůbec nic. Jak pláštěm přikryl jsi ji oceánem, vody stály i nad horami. Před tvojí hrozbou pak...
Přísloví 8:29...prameny když vytryskly. Byla jsem tam, když oceán spoutal, na jeho rozkaz vody poslechly! Základy země...
Pláč 2:13...panenská Dcero sionská? Tvá rána je hluboká jako oceán, kdo by mohl uzdravit? Tvoji proroci ti...
Amos 7:4...volal, že povede soud ohněm! Když strávil širý oceán a měl pohltit i zem, řekl jsem: "Panovníku Hospodine,...

Slova obsahující oceán: oceán (3) oceánem (1) oceány (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |