Ocasy

Hledám varianty 'ocasy' [ ocasy (4) ocasem (3) ocasech (2) ocas (9) ]. Nalezeno 15 veršù.
Exodus 4:4...Hospodin ho vyzval: "Natáhni ruku a chyť ho za ocas." Mojžíš tedy natáhl ruku, chytil ho a had se mu v...
Exodus 29:22...roucha. Potom z berana vezmeš tučné částiocas, tuk přikrývající vnitřnosti, jaterní lalok, obě...
Leviticus 3:9...oběť Hospodinu: její tuk, totiž celý tučný ocas, který odejme těsně u kostrče, tuk přikrývající...
Leviticus 7:3... Potom bude obětován všechen její tuk: tučný ocas, tuk přikrývající vnitřnosti, obě ledviny s tukem,...
Leviticus 8:25...stran pokropil oltář. Potom vzal tuk (tučný ocas a všechen tuk kolem vnitřností, jaterní lalok i obě...
Leviticus 9:19...stran, a tučné kusy z býka i z berana - tučný ocas, tuk přikrývající vnitřnosti, ledviny a jaterní lalok....
Deuteronomium 28:44...půjčovat tobě, a ne ty jemu; on bude hlavou a ty ocasem. Všechna tato prokletí na tebe přijdou, protože jsi...
Soudců 15:4...šel a pochytal tři sta lišek. Svázal je po dvou ocasy k sobě a mezi ocasy jim vždy připevnil pochodeň....
Job 40:17... sílu v bedrech, jak mocné svaly na břišeOcasem houpe jako cedrem, šlachy na stehnech pevně spletené...
Izaiáš 9:13...nechtěli. Proto Hospodin Izraeli odťal hlavuocas, palmový kmen i rákos v jednom dni. (Tou hlavou je...
Izaiáš 9:14...v jednom dni. (Tou hlavou je stařec a hodnostářocas je prorok, jenž učí lži.) Neboť vůdci tohoto lidu jsou...
Izaiáš 19:15... Egypt se na nic nezmůže ani hlavou ani ocasem, palmovým kmenem ani rákosem! V ten den budou...
Zjevení 9:10...zvuk vozů, když množství koní běží do boje. Měly ocasy s bodci jako mají štíři a v těch ocasech měly moc...
Zjevení 9:19...lidí. Moc těch koní je v jejich tlamáchocasech. Jejich ocasy jsou jako hadi s hlavami, a těmi šíří...
Zjevení 12:4...deseti rohy, a na těch hlavách sedm korun. Jeho ocas vlekl třetinu nebeských hvězd a svrhl je na zem. Tento...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |