Obzor

Hledám varianty 'obzor' [ obzoru (5) obzorem (2) obzor (3) ]. Nalezeno 9 veršù.
Job 26:10... mrakem ho přikrývá jako závojem. Vykroužil obzor nad vodní hladinou, tam, kde je hranice světla s...
Žalmy 135:7...na zemi, v mořích i v každé hlubině! On nechá od obzoru stoupat mraky, k lijáku připojuje blesky, vypouští...
Přísloví 8:27...při tom, když nebesa chystal, když nad propastí obzor vyměřil, oblaka když ve výšinách věšel, propastné...
Izaiáš 8:8...po bradu. Roztáhne křídla a naplní tvou zemi od obzoru k obzoru." Bůh je s námi - Immanuel! Spolčete se,...
Izaiáš 13:5...války! Táhnou ze země daleké, od konce světa za obzorem - Hospodin s nástroji svého hněvu, aby zničili...
Izaiáš 40:22...Copak od založení země nerozumíte? On se nad obzorem na trůn usadil, obyvatelé země jsou pro něj kobylky...
Jeremiáš 10:13...rozumem! Svým hlasem rozezvučí vody na nebi, od obzoru nechá stoupat oblaky; k lijáku připojuje blesky,...
Jeremiáš 51:16...rozumem! Svým hlasem rozezvučí vody na nebi, od obzoru nechá stoupat oblaky; k lijáku připojuje blesky,...
Zjevení 20:9...množství, jako je písku v moři. Zaplnili celý obzor, obklíčili ležení svatých i to milované město, ale z...

Slova obsahující obzor: obzor (3) obzorem (2) obzoru (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |