Obyčejném

Hledám varianty 'obyčejném' [ obyčejnými (1) obyčejným (2) obyčejný (1) obyčejnou (1) obyčejní (3) obyčejném (1) obyčejného (1) obyčejné (1) ]. Nalezeno 11 veršù.
1. Samuel 21:5...po ruce? Dej mi pět chlebů anebo co se najde." "Obyčejný chléb nemám," odpověděl kněz Davidovi. "Je tu jen...
Žalmy 49:3...národy, naslouchejte, obyvatelé světa, poslyšteobyčejní lidé tak jako důležití, jste chudí nebo...
Izaiáš 5:13...chybí poznání; jeho urození budou umírat hladyobyčejní budou žízní vyprahlí! Záhrobí proto rozvírá...
Ezechiel 22:26... co je mi svaté. Nerozlišují mezi svatýmobyčejným, neukazují rozdíl mezi čistým a nečistým a...
Ezechiel 42:20...500 loktů obehnán zdí, která oddělovala svaté od obyčejného. Poté přivedl k východní...
Ezechiel 44:23... Budou učit můj lid o rozdílu mezi svatýmobyčejným a ukazovat jim rozdíl mezi čistým a nečistým....
Daniel 2:41...sobě něco ze síly železa, neboť jsi viděl do  obyčejné hlíny přimíšené železo. Prsty nohou zčásti...
Daniel 2:43...a zčásti křehké. A že jsi viděl železo smíšenéobyčejnou hlínou znamená, že se lidská pokolení budou mísit...
Jan 11:13...o jeho smrti, ale oni si mysleli, že mluvíobyčejném spánku. Proto jim Ježíš řekl jasně: "Lazar zemřel...
Římanům 12:16... nebuďte domýšliví, ale mějte sounáležitostobyčejnými. Nespoléhejte na vlastní moudrost. Nikomu...
1. Korintským 3:4...a druhý " zas Apollův", nechováte se jen jako obyčejní lidé? Kdo je vůbec Apollos? Kdo je Pavel?...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |