Obvinění

Hledám varianty 'obvinění' [ obviněním (3) obvinění (7) ]. Nalezeno 10 veršù.
Exodus 23:7...právo v ubožákově při. Nezabývej se lživým obviněním. Nedopusť smrt nevinného, poctivého člověka a...
Deuteronomium 22:20...celý svůj život nesmí propustit. Kdyby však to obvinění bylo pravdivé, kdyby se u dívky nenašel důkaz...
Daniel 3:8...Nabukadnezar. Tehdy ale přišli jistí mágovéobviněním proti Židům. " žiješ, králi, navěky!"...
Micheáš 6:2...základy! Hospodin žalobu na svůj lid, vznáší obvinění proti Izraeli: Lide můj, co jsem ti udělal? Čím...
Skutky 23:30...k tobě. Jeho žalobcům jsem přikázal, svá obvinění vůči němu přednesou tobě. Vojáci vzali Pavla a...
Skutky 25:7...přišli z Jeruzaléma, a vznášeli proti němu těžká obvinění, která však nemohli dokázat. Pavel se hájil: "Ani...
Skutky 25:16...v tvář a dostal možnost hájit se proti jejich obvinění. Jakmile se tu sešli, beze všech odkladů jsem...
Skutky 25:18...jeho žalobci, nevznesli proti němu nějaké těžké obvinění, jak bych očekával. Vedli s ním jen spor o...
Skutky 26:2... že se dnes mám hájit proti všem židovským obviněním právě před tebou, zejména proto, že jsi znalcem...
1. Timoteus 5:19..." a jinde: "Dělník si zaslouží svou mzdu." Obvinění proti staršímu nepřijímej, jedině když s ním...

Slova obsahující obvinění: obvinění (7) obviněním (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |