Obuv

Hledám varianty 'obuv' [ obuvi (2) obuv (13) ]. Nalezeno 15 veršù.
Exodus 3:5...Mojžíš. Na to mu řekl: "Nepřibližuj se! Zuj si obuv z nohou, neboť místo, na němž stojíš, je svatá půda."...
Exodus 12:11...jíst: budete mít přepásaná bedra, na nohou obuv a v ruce hůl. Jezte ho chvatně, je totiž Pesach -...
Deuteronomium 29:4...vodil po poušti. Vaše oděvy na vás nezchátralyobuv na vašich nohou nezpuchřela, chléb jste nejedli a víno...
Jozue 5:15...Hospodinova vojska na to Jozuovi řekl: "Zuj si obuv z nohou, neboť místo, na němž stojíš, je svaté." A...
Jozue 9:5...víno, na nohy si vzali ošlapanou, pospravovanou obuv a na sebe chatrné šaty. Všechen chléb, který měli s...
Jozue 9:13...se: popraskaly. Toto jsou naše šatyobuv: tou předlouhou cestou úplně zchátraly." Izraelští...
1. Královská 2:5... Prolitou krví potřísnil pás na svých bedrechobuv na svých nohou. Zachovej se tedy podle své moudrosti,...
Izaiáš 5:27...se jim opasek na bedrech, nepřetrhne se jim na obuvi řemínek. Jejich šípy jsou ostré a všechny luky...
Izaiáš 9:4...utiskovatele jako při midiánské porážce. Veškerá obuv válečná i roucha krví zbrocená budou určena k spálení,...
Izaiáš 20:2...mu: "Jdi a svleč si pytlovinu z beder a zuj si obuv z nohou." Učinil to tedy a chodil nahý a bosý. Potom...
Matouš 10:10...ani peníze ani mošnu ani náhradní košile ani obuv ani hůl - dělník si přece zaslouží svůj pokrm. Když...
Lukáš 10:4...mezi vlky. Neberte s sebou měšec ani mošnu ani obuv a s nikým se po cestě nezdravte. Do kteréhokoli domu...
Lukáš 22:35...jich: "Když jsem vás poslal bez měšce, mošnyobuvi, scházelo vám něco?" "Ne, vůbec nic," odpověděli....
Skutky 7:33...se podívat. Hospodin mu řekl: ‚Zuj si obuv z nohou, protože místo, na němž stojíš, je svatá půda....
Skutky 13:25...přichází po mně! Jemu nejsem hoden ani rozvázat obuv na nohou.' Bratři, synové rodu Abrahamova, i vy, kdo...

Slova obsahující obuv: obuv (13) obuvi (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |