Obtížemi

Hledám varianty 'obtížemi' [ obtíží (1) obtížemi (1) obtíž (8) ]. Nalezeno 10 veršù.
2. Samuel 13:25... "nemůžeme jít všichni. Byli bychom ti na obtíž." A ačkoli na něj naléhal, nechtěl jít, ale požehnal...
Job 37:11... na širých vodách mrznou hladiny. Oblaka vláhou obtíží, mračna rozhání bleskem svým. Ta krouží sem a tam...
Přísloví 14:20... darebáci u bran spravedlivého. Chuďas je na obtíž i svému příteli, boháče ale všichni milují. Kdo...
Izaiáš 43:22...ale nevzýval, Jákobe, byl jsem ti, Izraeli, na obtíž! Nepřivedls mi beránky k oběti zápalné, obětními hody...
Skutky 27:7...nás na ni. Řadu dní jsme se plavili pomalu a s obtížemi, jsme se dostali naproti Knidu. Vítr nám...
2. Korintským 11:9...se u vás ocitl v nouzi, nebyl jsem nikomu na obtíž; co jsem potřeboval, mi přinesli bratři z Makedonie....
2. Korintským 12:13...jiným církvím? Jen o to, že jsem vám nebyl na obtíž - odpusťte mi tu křivdu! Právě se k vám chystám ...
2. Korintským 12:14...chystám potřetí a ani tentokrát vám nebudu na obtíž. Nestojím o vaše peníze, ale o vás! Děti přece nemají...
1. Tesalonickým 2:9...jsme pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž a mohli vám kázat Boží evangelium. Vy i Bůh jste...
2. Tesalonickým 3:8...namáhali a dřeli, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. Ne že bychom na nic neměli právo, ale chtěli jsme...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |