Obstoupili

Hledám varianty 'obstoupili' [ obstoupily (1) obstoupilo (1) obstoupili (5) ]. Nalezeno 7 veršù.
Soudců 19:22...pak jedli a pili. A jak si tak hověli, náhle dům obstoupili místní ničemové. Začali tlouct do dveří a křičet...
2. Samuel 18:15...srdce. Protože byl v koruně dubu stále naživuobstoupilo ho deset Joábových zbrojnošů a ubili Abšaloma k...
Matouš 26:50..."Příteli, tak proto jsi přišel?" Vtom Ježíše obstoupili, vrhli se na něj a zajali ho. Jeden z těch, kdo...
Jan 10:24...v chrámě, v Šalomounově sloupoví. Tam ho obstoupili Židé se slovy: "Jak dlouho nás budeš napínat?...
Skutky 9:39... zavedli ho do horní místnosti, kde ho s pláčem obstoupily všechny vdovy a ukazovaly košile a pláště, které...
Skutky 14:20...za mrtvého, vyvlekli ho za město. Když ho však obstoupili učedníci, vstal a vrátil se do města. Druhého...
Skutky 25:7... předvedou Pavla. Jakmile se dostavilobstoupili ho Židé, kteří přišli z Jeruzaléma, a vznášeli...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |