Obsáhnout

Hledám varianty 'obsáhnout' [ obsažen (1) obsáhnout (3) obsáhla (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
1. Královská 8:27...na zemi? Nebesa, ba ani nebesa nebes nemohou obsáhnout - čím méně tento chrám, který jsem postavil!...
2. Letopisů 2:5...by však dokázal postavit dům Tomu, jehož nemohou obsáhnout nebesa, ba ani nebesa nebes? A kdo jsem , abych...
2. Letopisů 6:18...na zemi? Nebesa, ba ani nebesa nebes nemohou obsáhnout - čím méně tento chrám, který jsem postavil!...
Izaiáš 49:6... Světlem národů proto činím , aby spása obsáhla celý svět. Toto praví Hospodin, vykupitel Izraele,...
Galatským 5:14...navzájem v lásce pomáhejte. Celý Zákon je totiž obsažen v jediné větě: "Miluj svého bližního jako sám sebe...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |