Obrazně

Hledám varianty 'obrazně' [ obrazně ]. Nalezeny 4 verše.
Jan 10:6... neboť neznají hlas cizích." Ježíš jim to řekl obrazně, ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci. Ježíš...
Jan 16:25...radost bude dokonalá. Dosud jsem k vám mluvil obrazně. Přichází chvíle, kdy k vám nebudu o Otci mluvit...
Jan 16:29..." Jeho učedníci mu řekli: "Hle, teď nemluvíš obrazně, ale otevřeně! Teď víme, že víš všechno a není...
Židům 11:19...je schopen i křísit z mrtvých; a odtud ho také (obrazně řečeno) přijal. Vírou Izák požehnal Jákobovi a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |