Obraťte

Hledám pøesnì 'obraťte'. Nalezeno 11 veršù. Další varianty: obraťte (11) obrátíte (1) obrátit (10) obrátíš (8) obrátím (33) obrátily (1) obrátilo (5) obrátili (25) obrátila (10) obrátil (85) obrátí (51) obrať (15) obráceny (1) obráceni (5) obrácen (3)
Numeri 14:25...nížině bydlí Amalekovci a Kananejci,' zítra se obraťte a táhněte pouští zpět k Rudému moři!" Hospodin...
Deuteronomium 1:7...takto: " jste na této hoře byli dost dlouhoObraťte se a jděte dál. Vejděte do pohoří Emorejců a ke...
Deuteronomium 1:40...vejdou. Jim ji dám a oni ji obsadí. Vy se však obraťte a táhněte pouští zpět k Rudému moři." Tehdy jste mi...
Deuteronomium 2:3...řekl: " jste to pohoří obcházeli dost dlouhoobraťte se na sever. Lidu pak přikaž: Procházíte územím...
Přísloví 1:23...v drzosti, kdy tupců nenávist ke všemu věděníObraťte se, když vás napomínám, hle, svého ducha na vás...
Izaiáš 45:22...Bůh a spasitel - není tu žádný kromě mneObraťte se ke mně, jste spaseny, všechny zemské končiny...
Jeremiáš 49:8...rozvážní o rozum? Je jejich moudrost k ničemuObraťte se a utečte! Dedanští, skryjte se v dolině! Na...
Ezechiel 14:6...domu Izraele: Toto praví Panovník HospodinObraťte se! Navraťte se od svých hnusných model a odvraťte...
Ezechiel 18:30...podle jeho jednání, praví Panovník HospodinObraťte se! Odvrhněte všechny své hříchy, vás ta vina...
Ezechiel 18:32...ve smrti umírajících, praví Panovník HospodinObraťte se a žijte!" "Zpívej žalozpěv nad izraelskými...
Skutky 3:19...že Mesiáš bude trpět. Proto čiňte pokáníobraťte se, aby vaše hříchy byly smazány a od Hospodina...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |