Obrať

Hledám pøesnì 'obrať'. Nalezeno 15 veršù. Další varianty: obraťte (11) obrátíte (1) obrátit (10) obrátíš (8) obrátím (33) obrátily (1) obrátilo (5) obrátili (25) obrátila (10) obrátil (85) obrátí (51) obrať (15) obráceny (1) obráceni (5) obrácen (3)
1. Samuel 14:7... cokoli máš na srdci," odpověděl mu zbrojnoš. "Obrať se, kam chceš - jsem přece s tebou jedno srdce."...
2. Samuel 15:31...je také Achitofel, a tak se modlil: "Hospodineobrať prosím Achitofelovu radu vniveč!" Když David dorazil...
1. Královská 17:3...dostal slovo Hospodinovo: "Odejdi odsudobrať se na východ a skryj se u potoka Kerít na protější...
Nehemiáš 3:36...přeběhne!" Slyš, Bože náš, jak námi pohrdají, a obrať tu pohanu na jejich hlavu! se sami stanou kořistí...
Žalmy 6:5...jsem vyděšen - Hospodine, jak dlouho ještě?! Obrať se, Hospodine, život mi zachovej, pro svoji lásku...
Jeremiáš 31:18...mladý býk, krotil jsi a jsem zkrocenýObrať , se vrátím zpět, vždyť ty jsi můj Bůh,...
Ezechiel 6:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčíobrať se proti izraelským horám a prorokuj proti nim....
Ezechiel 13:17...praví Panovník Hospodin! A teď, synu člověčí, se obrať proti dcerám svého lidu, které prorokují své vlastní...
Ezechiel 21:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčíobrať se na jih. Kaž proti jihu a prorokuj proti lesnatému...
Ezechiel 21:7...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčíobrať se proti Jeruzalému. Kaž proti jeho svatyni a...
Ezechiel 25:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčíobrať se proti Amoncům a prorokuj proti nim. Řekni: Slyšte,...
Ezechiel 28:21...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčíobrať se proti Sidonu. Prorokuj proti němu a řekni - Tak...
Ezechiel 29:2...jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčíobrať se proti faraonovi, králi Egypta, a prorokuj proti...
Ezechiel 35:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčíobrať se proti pohoří Seír a prorokuj proti němu. Řekni mu...
Ezechiel 38:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčíobrať se proti Gogovi v zemi Magog, proti velevládci Mešeku...

Slova obsahující obrať: obrať (15) obraťte (11)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |