Obrátíš

Hledám pøesnì 'obrátíš'. Nalezeno 8 veršù. Další varianty: obraťte (11) obrátíte (1) obrátit (10) obrátíš (8) obrátím (33) obrátily (1) obrátilo (5) obrátili (25) obrátila (10) obrátil (85) obrátí (51) obrať (15) obráceny (1) obráceni (5) obrácen (3)
Genesis 3:19... neboť z pocházíš: Prach jsi a v prach se obrátíš!" Adam pak dal své ženě jméno Eva (to jest Živa),...
Deuteronomium 30:10...a pravidla zapsaná v této knize Zákona a když se obrátíš k Hospodinu, svému Bohu, celým srdcem a celou duší....
1. Královská 2:3...se ti dařilo vše, co podnikneš, všude, kam se obrátíš. Potom Hospodin splní slovo, které mi dal:...
1. Královská 18:37... že ty, Hospodine, jsi Bůh, a že jejich srdce obrátíš zpět." Vtom spadl Hospodinův oheň a pohltil oběť i...
Job 22:26...pak bude tvou rozkoší, k Bohu tvář svou obrátíš. Budeš se k němu modlit a on vyslyší, své sliby...
Žalmy 21:13... úklady vymýšleli, ale nic nezmohou! Ano, ty je obrátíš nazpět, na namíříš svou tětivou. Povstaň,...
Jeremiáš 15:19...bez vody? Nuže, toto praví Hospodin: "Pokud se obrátíš, obnovím, abys stál přede mnou jako můj...
Lukáš 22:32...za tebe, aby tvá víra neselhala. se jednou obrátíš, posiluj své bratry." "Pane," zvolal Petr, "s tebou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |