Obrácené

Hledám varianty 'obrácené' [ obráceným (1) obrácený (1) obrácení (2) obrácené (2) obrácená (10) ]. Nalezeno 15 veršù.
Izaiáš 6:11...se nebydlí, dokud nebudou domy bez lidí a země obrácená v sutiny. Dokud Hospodin nevyžene lidi pryč, takže...
Izaiáš 30:15...Toto praví Panovník Hospodin, Svatý izraelský: V obrácení a spočinutí je vaše bezpečí, v klidu a spolehnutí...
Ezechiel 9:2...svou zhoubnou zbraň!" A hle - od Horní brányobrácené na sever, přišlo šest mužů, každý s ničivou zbraní...
Ezechiel 11:1...východní bráně Hospodinova domu, k , která je obrácená na východ. A hle - v průchodu brány stálo...
Ezechiel 40:31...25 loktů široké a 5 loktů hluboké.) Síň byla obrácená k vnějšímu nádvoří. Měla pilíře s palmovými...
Ezechiel 40:34...byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká. Síň byla obrácená k vnějšímu nádvoří. Měla po jedné i druhé straně...
Ezechiel 40:37...Byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká. Síň byla obrácená k vnějšímu nádvoří. Měla po jedné i druhé straně...
Ezechiel 40:44... Jedna přiléhala k severní bráně a byla obrácená k jihu, druhá přiléhala k jižní bráně a byla...
Ezechiel 40:45...k severu. Onen muž mi řekl: "Tato místnost obrácená k jihu je pro kněze, kteří drží stráž u chrámu....
Ezechiel 40:46...pro kněze, kteří drží stráž u chrámu. Místnost obrácená k severu je pro kněze, kteří drží stráž u oltáře....
Ezechiel 44:1..." Poté znovu přivedl k vnější bráně svatyněobrácené k východu. Byla zavřená. "Tato brána zůstane...
Ezechiel 46:19...po straně brány ke svatým místnostem pro kněžíobráceným na sever. A hle - všiml jsem si tam jakéhosi...
Skutky 15:3...tedy procházeli Fénicií a Samařím a vyprávěliobrácení pohanů a přinášeli všem bratrům velikou radost....
Skutky 27:12...přezimovat. Tento krétský přístav byl totiž obrácený k jihozápadu a severozápadu. Když se zvedl lehký...
1. Petr 3:12...k jejich modlitbám, Hospodinova tvář je ale obrácená proti pachatelům zla." Kdo by vám ublížil, když...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |