Obojí

Hledám varianty 'obojí' [ obojí (16) ]. Nalezeno 16 veršù.
Žalmy 89:13...v něm, ty jsi založil. Sever i jih - stvořil jsi obojí, Tábor i Hermon v tvém jménu jásají. Mocná je paže...
Přísloví 17:15...propukne! Omlouvat ničemu i odsoudit poctivéhoobojí se Hospodinu hnusí nastejno. K čemu jsou peníze v...
Přísloví 20:10...Dvojí metr a dvojí závaží - Hospodinu se hnusí obojí. I na dětech se podle chování pozná, jak čistá a...
Přísloví 20:12...je jejich povaha. Slyšící ucho, vidoucí okoobojí učinil Hospodin. Nemiluj spánek, nezchudneš;...
Přísloví 27:3...a písek tíží, vydržet s tupcem je těžší než obojí. Zloba je krutá a hněv prudký, kdo však obstojí před...
Kazatel 7:18...a tamtoho se nepouštět; kdo je bohabojný, dodrží obojí. Moudrost je moudrému větší silou než deset vládců ve...
Kazatel 11:6... zda se zdaří to, či ono, či zda je stejně dobré obojí. Jak sladké je světlo; vidět slunce je tak příjemné!...
Izaiáš 1:31...siláka se stane koudel a jiskrou bude jeho činobojí to pak spolu vzplane - nikdo to nebude moci uhasit! ...
Izaiáš 47:9...vdovou, nepřijdu o děti!" Přijde to ale na tebe obojí v jediné chvíli, v jednom dni: staneš se vdovou a...
Zachariáš 6:13...jako vládce a bude na svém trůnu knězem - a to obojí bude ve shodě.' Koruna pak zůstane na památku v...
Matouš 9:17... Nové víno se lije do nových měchů, a tak se obojí zachová." Zatímco k nim takto mluvil, náhle k němu...
Matouš 13:30...trhání koukolu mohli vytrhnout i pšenici. Nechte obojí růst spolu do žně. V čas žně řeknu žencům:...
Skutky 23:8...vzkříšení ani anděl nebo duch, ale farizeové to obojí vyznávají.) Strhl se veliký křik. Z farizejské strany...
1. Korintským 6:13... "Jídlo břichu a břicho jídlu - Bůh jednou zruší obojí." Budiž, tělo však nepatří smilstvu, ale Pánu a Pán...
Filipským 1:23...nevím, čemu dát přednost, neboť přitahuje obojí. Mám touhu odejít a být s Kristem, což je zdaleka...
Koloským 1:5...Ježíše a o lásce, kterou máte ke všem svatýmObojí pramení z naděje, která je pro vás uložena v nebi,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |