Obnovujeme

Hledám varianty 'obnovujeme' [ obnovujte (1) obnovujeme (1) obnovuje (3) ]. Nalezeno 5 veršù.
Žalmy 23:3...spočinout, ke klidným vodám přivádí, mou duši obnovuje, po stezkách spravedlnosti vodí pro jméno své....
Žalmy 103:5... On štědře naplňuje tvé žádosti, mládí ti obnovuje jako orlovi! Hospodin spravedlnost zjednává, všem...
2. Korintským 4:16... Ačkoli totiž navenek podléháme zkáze, uvnitř se obnovujeme den co den. Toto naše lehoučké soužení trvá jen...
Efeským 4:23..., které je zkažené a plné klamných tužebObnovujte ducha své mysli a oblékněte se do nového člověka...
Koloským 3:10...oblékli se do nového člověka, který se poznáním obnovuje k obrazu svého Stvořitele. Zde není žádný Řek a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |