Obnovou

Hledám varianty 'obnovou' [ obnovy (1) obnovu (4) obnovou (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
2. Královská 12:12...za práci na Hospodinově chrámu. Ti na obnovu Hospodinova chrámu najímali tesaře a stavitele,...
2. Letopisů 24:12...za práci na Hospodinově chrámu. Ti na obnovu Hospodinova chrámu najímali kameníky, tesaře spolu s...
2. Letopisů 35:20...kralování. Po tom, když Jošiáš dokončil obnovu chrámu, vytáhl egyptský vládce Nekó do bitvy u...
Ezdráš 2:68...otcovských rodů věnovali dobrovolné dary pro obnovu Božího chrámu na jeho původním místě. Do sbírky na...
Micheáš 7:11... ho jak bláto na ulicích rozdupou! Bude to den obnovy tvých zdí, den, kdy se tvé meze rozšíří; den, kdy...
Římanům 12:2...tímto světem - raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |