Obnaženou

Hledám varianty 'obnaženou' [ obnažený (1) obnaženou (2) obnažené (1) obnažená (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Ezechiel 4:7...rok. Upři svůj zrak na obležený Jeruzalém a s obnaženou paží prorokuj proti němu. tehdy svážu...
Ezechiel 23:18... hned se znechutili. Smilnila zjevněobnažená ve své nahotě, se mi znechutila tak jako...
Ozeáš 2:5...prsy nechová - jinak ji svléknu donaha, abych ji obnaženou ukázal jako v den, kdy se zrodila, a obrátím ji v...
Abakuk 3:9...vyrazil a na svých vozech vítězných? Třímáš svůj obnažený luk, tvé oštěpy složily bojovou přísahu. séla...
Židům 4:13...stvoření před ním není skryté; všechno je nahéobnažené před očima Toho, jemuž musíme složit účet. Když...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |