Obnažím

Hledám varianty 'obnažím' [ obnažte (1) obnažím (2) obnažil (3) obnaží (2) obnaženo (1) obnažena (2) obnažen (1) obnaž (1) ]. Nalezeno 13 veršù.
Genesis 9:21...vysadil vinici. Napil se vína, opil se a ležel obnažen ve svém stanu. Cham, otec Kanaána, spatřil nahotu...
Leviticus 20:18...při jejím krvácení a obcoval by s , takový obnažil její krvácení a ona to dovolila. Oba jsou...
2. Samuel 22:16...je, bleskem svým je rozdrtil! Koryta moří byla obnažena, základy světa odkryty před řevem Hospodina, před...
Žalmy 18:16...je, množstvím blesků rozdrtil! Koryta řek byla obnažena, základy světa odkryty před řevem tvým, Hospodine,...
Izaiáš 3:17...prašivinou na temeni - Hospodin jejich spánky obnaží! V ten den Pán ty cetky odstraní: řetízky na...
Izaiáš 32:11...se, vy sebejisté, chvějte se! Vysvlečte seobnažte, pytlem zahalte se na bedrech! Tlučte se v prsa nad...
Izaiáš 47:2...a mouku mel, odlož své závoje. Vyhrň si sukniobnaž nohy, broď se řekami! se ukáže tvá nahota, tvá...
Izaiáš 52:10...on Jeruzalém vykoupil! Hospodin svou svatou paži obnažil všem národům přímo na očích, aby všechny zemské...
Ezechiel 13:14...nahazovali omítkou, a srovnám ji se zemí, se obnaží její základy. Spadne a vy skončíte pod - tehdy...
Ezechiel 16:37... Shromáždím je proti tobě z celého okolíobnažím před nimi, aby viděli v celé tvé nahotě. Budu...
Micheáš 1:6...tak pro vinici. Její kameny svalím do údolíobnažím její základy. Všechny její modly budou rozbity,...
Nahum 2:8...protrhla! Palác se rozpadá! Je rozhodnuto! Město obnaženo, do vyhnanství je odvlečou. Jeho otrokyně jak...
Abakuk 3:13...zachránit. Vůdce zlého domu jsi rozdrtilobnažil jsi jej od hlavy po paty. séla Prorazil jsi mu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |