Oblohy

Hledám varianty 'oblohy' [ obloze (9) oblohy (2) oblohu (3) oblohou (3) obloha (3) ]. Nalezeno 18 veršù.
Genesis 1:6...ráno, den první. Bůh řekl: " je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody od vod!" Bůh učinil oblohu a...
Genesis 1:7...obloha, aby oddělovala vody od vod!" Bůh učinil oblohu a oddělil vody pod oblohou od vod nad oblohou - a...
Genesis 1:8...od vod nad oblohou - a stalo se. Bůh nazval oblohu "nebe" a byl večer a bylo ráno, den druhý. Bůh řekl:...
Genesis 1:14...ráno, den třetí. Bůh řekl: " jsou na nebeské obloze svítilny, aby oddělovaly den od noci; budou...
Genesis 1:15...k určování období, dnů a let; budou na nebeské obloze svítilnami k osvětlování země!" - a stalo se. Bůh...
Genesis 1:17...učinil rovněž hvězdy. Bůh je umístil na nebeské obloze, aby osvětlovaly zemi, aby panovaly nade dnem a nocí...
Genesis 1:20...množstvím živočichů a nad zemí pod nebeskou oblohou létají ptáci!" Bůh tedy stvořil velké mořské...
Job 2:12...pláště a sypali si na hlavu prach, létalobloze. Sedm dní a sedm nocí s ním proseděli na zemi, a...
Job 37:18...ztichne zem, můžeš s ním roztáhnout mraky po obloze pevné jak zrcadlo z bronzu ulité? Pouč nás tedy, co...
Žalmy 8:9... všechen dobytek i všechnu polní zvěř, ptáky na obloze i mořské ryby, vše, co putuje napříč oceány....
Žalmy 19:2...vyprávějí o Boží slávě, o díle jeho rukou mluví obloha. Jeden den druhému slovo uděluje, jedna noc druhé...
Žalmy 150:1...Chvalte Boha v jeho svatyni, chvalte ho na obloze za jeho moc! Chvalte ho za jeho hrdinství, chvalte...
Kazatel 12:2...zhasne tak jako světlo měsíce a hvězd a než se obloha znovu temnými mraky zatáhne. Strážcové domu se tehdy...
Jeremiáš 51:53...se Babylon tyčil k nebi, i kdyby se obloze mocně opevnil, i tehdy na něj ode mne přijdou...
Daniel 12:3... pro věčnou výstrahu. Moudří budou zářit jasem oblohy; ti, kteří mnohé k spravedlnosti přivádí, budou jak...
Matouš 6:26...tělo víc než oblečení? Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale...
Matouš 24:27...Syna člověka nastane jako blesk - rozzáří oblohu od východu na západ. ‚Kde je mrtvola, tam se...
Lukáš 17:24... Jako když blesk ozáří krajinu od jednoho konce oblohy po druhý, tak se objeví Syn člověka ve svůj den....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |