Obličeje

Hledám varianty 'obličeje' [ obličejem (2) obličeje (1) obličej (10) ]. Nalezeno 12 veršù.
Exodus 34:33...Sinaj. Když k nim Mojžíš domluvil, přikryl si obličej rouškou. Kdykoli ale vstupoval před Hospodina, aby...
2. Samuel 22:13...se, mrak plný deště byl jeho stan. Od žáru jeho obličeje roznítily se blesky plamenné, Hospodin v nebi...
Job 23:17... Ještě jsem ale nezmlkl v temnotách, i když mi obličej přikryl mrak. KdyžVšemohoucí neodkládá časy...
Žalmy 11:7... spravedlnost miluje, upřímní spatří jeho obličej! Pro předního zpěváka, hlubokým hlasem. Žalm...
Žalmy 104:15... jež smrtelníka v srdci oblaží, olej, po němž se obličej rozzáří, a chléb, který člověku dodá sil. Hospodin...
Píseň 2:14... ve skrýši nad srázem, dopřej mi spatřit svůj obličej, svůj hlas mi dopřej uslyšet. Tvůj hlas je tolik...
Jeremiáš 13:26...lži. sám ti proto zvednu sukně přes obličej, se ukáže tvá hanba, tvé cizoložství, tvůj chtíč...
Ezechiel 24:17... na nohou si nech střevíce, neměj závoj přes obličej a smuteční chléb nejez." Ráno jsem o tom říkal...
Ezechiel 24:22...meči, budete dělat to, co : žádný závoj přes obličej, žádný smuteční chléb, hlavy pokryté jako obvykle a...
Matouš 28:3... Přišel, odvalil kámen a posadil se na něm. Jeho obličej zářil jako blesk a roucho měl bílé jako sníh....
Zjevení 4:10...věky věků, padne těch čtyřiadvacet starců před obličejem Sedícího na trůnu, klanějí se Živému na věky věků...
Zjevení 11:16...starců, kteří sedí na svých trůnech před Božím obličejem, padlo na tváře a klanělo se Bohu se slovy:...

Slova obsahující obličeje: obličeje (1) obličejem (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |