Obležený

Hledám varianty 'obležený' [ obležený (2) obležení (5) obleženém (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
2. Královská 25:4...zahrady, ačkoli Babyloňané drželi městoobležení. Král prchal k pláni Arava, ale babylonské vojsko...
2. Letopisů 32:10... král Asýrie: V co to doufáte, že zůstáváte obležení v Jeruzalémě? Když Ezechiáš tvrdí: ‚Hospodin, náš...
Jeremiáš 10:17... Hospodin zástupů se jmenuje. Lide žijícíobleženém městě, seber si ranec, půjdeš ze země! Neboť...
Jeremiáš 52:7...zahrady, ačkoli Babyloňané drželi městoobležení. Prchali k pláni Arava, ale babylonské vojsko...
Ezechiel 4:7...ti po jednom dnu za každý rok. Upři svůj zrak na obležený Jeruzalém a s obnaženou paží prorokuj proti němu....
Micheáš 4:14... Teď se šikuj, Dcero šiků, vždyť jsmeobležení. Soudce Izraele budou bít holí do tváří! "Ty však...
Nahum 3:14... oheň pohltil tvé závory. Čerpej si vodu pro čas obležení, své pevnosti si opevni! Šlapej hlínu, mačkej jíl,...
Lukáš 21:20... a získáte život!" " uvidíte Jeruzalém obležený vojskem, vězte, že přišla jeho zkáza. Tehdy ti,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |