Oblečení

Hledám varianty 'oblečení' [ oblečených (2) oblečený (3) oblečením (1) oblečení (5) oblečenému (1) oblečeného (1) oblečená (1) ]. Nalezeno 14 veršù.
1. Samuel 2:18... Tehdy před Hospodinem sloužil Samuel, hošík oblečený plátěným efodem. Matka mu dělávala i kabátek a...
1. Královská 11:29...z Jeruzaléma, potkal ho prorok Achiáš Šíloskýoblečený do nového pláště. Oba tam venku byli sami. Achiáš...
Ezdráš 3:10...pokládali základy Hospodinova chrámu, kněží oblečení do slavnostních rouch stáli na svých místech s...
Ester 4:2...jen ke královské bráně; do paláce totiž nikdo oblečený v pytlovině nesměl. (V každé jednotlivé provincii,...
Ezechiel 23:6...se po asyrských milencích - po vojevůdcích oblečených purpurem, po hejtmanech a velitelích - samých...
Matouš 6:25... Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí,...
Matouš 6:28...život o jediný den? A proč si děláte starostioblečením? Pomyslete na polní lilie, jak rostou. Nepracují...
Marek 16:5...do hrobu, a když vpravo uviděly sedět mladíka oblečeného bílým rouchem, hrozně se vylekaly. On jim však...
Lukáš 12:23... Život je přece víc než jídlo a tělo víc než oblečení. Podívejte se na havrany. Nesejí ani nežnou,...
2. Korintským 5:4...tíhou, protože nechceme být svlečení, ale oblečení, aby to, co je smrtelné, bylo pohlceno životem....
Jakub 2:3...hadrech? Budete-li se věnovat tomu nádherně oblečenému a řeknete mu: "Posaď se prosím sem," ale tomu...
Zjevení 4:4...a na těch trůnech sedělo čtyřiadvacet starců oblečených do bílých rouch a na hlavách měli zlaté koruny....
Zjevení 7:13...pak promluvil a zeptal se : "Kdo jsou ti oblečení do bílých rouch a odkud přišli?" Odpověděl jsem:...
Zjevení 19:14... Za ním jela nebeská vojska na bílých koníchoblečená bílým a čistým kmentem. Z jeho úst vycházel ostrý...

Slova obsahující oblečení: oblečení (5) oblečením (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |