Oblékal

Hledám varianty 'oblékal' [ oblékáte (2) oblékat (5) oblékám (2) oblékali (1) oblékal (4) oblékají (3) obléká (5) ]. Nalezeny 22 verše.
Exodus 29:30... Syn, který se stane knězem po něm, je bude oblékat po sedm dní, kdy bude vcházet do Stanu setkávání,...
Deuteronomium 22:5... Ochotně mu jej pomoz zvednout. Žena se nesmí oblékat jako muž ani muž jako žena. Kdokoli to dělá, je...
1. Královská 20:11...král mu nechal vyřídit: " se ten, kdo zbroj obléká, nechlubí jako ten, kdo ji svléká!" Ben-hadad...
Žalmy 65:14...radostí. Pastviny se stády pokrývají, údolí se oblékají obilím. křičí radostí! Ano, zpívají! ...
Žalmy 69:12... měli pro jen posměšky. Místo šatů když oblékal jsem pytel, skládali o mně říkanky. Pomlouvali ,...
Žalmy 109:18... nestál o požehnání, tak ho opustí! Jak oděv oblékal si proklínání, jak voda se mu vsáklo do těla,...
Přísloví 23:21...přece čeká bída, ospalost člověka do hadrů obléká! Poslouchej otce, který zplodil, nepohrdej svou...
Přísloví 31:22...dvou oblecích. Kmentové přikrývky sama ušijeobléká se šarlatem. Její manžel je v branách uznáván, kde s...
Píseň 5:3...krůpějí! Košili jsem si svlékla, mám se snad oblékat? Nohy jsem si myla, snad špinit si je mám? Můj...
Izaiáš 4:1...sedm žen: "Budeme jíst svůj vlastní chléboblékat se vlastním oděvem, jen se jmenujeme po tobě -...
Izaiáš 50:3... když není dost vody a žízní lekají. Nebesa oblékám do temnoty, zahaluji je pláštěm pytlovým. Panovník...
Jeremiáš 10:9...ciziny. Ten výtvor truhláře a kovotepce pak oblékají purpurem a šarlatem - všechno je to dílo zručného...
Pláč 4:5...živili, teď živoří v ulicích. Ti, kdo si šarlat oblékali, se přehrabují v odpadcích. Trest mého lidu je...
Ezechiel 34:3...pastýři starat o ovce? Tvaroh jíte, vlnou se oblékáte, vykrmené kusy zabíjíte, ale o ovce se nestaráte....
Sofoniáš 1:8...zúčtuji s knížaty a princi i se všemi, kdo se oblékají rouchy z ciziny. V ten den zúčtuji s každým, kdo...
Ageus 1:6...málo. Jíte, a nenajíte se. Pijete, a máte žízeňOblékáte se, a vůbec to nehřeje. Kdo něco vydělá, nosí to v...
Zachariáš 3:4...řekl Jošuovi: "Hle, snímám z tebe tvůj hříchoblékám ti slavnostní roucho." Řekl jsem: "Vsaďte mu na...
Matouš 6:30...jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu, která dnes je a zítra bude hozena do...
Lukáš 12:28...nebyl oblečen jako jedna z nich. Když Bůh takto obléká trávu, která je dnes na louce a zítra bude hozena do...
Lukáš 16:19...zapuzenou, cizoloží." "Byl jeden bohatý člověkoblékal se do purpuru a kmentu a každého dne skvěle hodoval...
Jan 21:18...ovce. Amen, amen, říkám ti: Když jsi byl mladšíoblékal ses a chodils, kam jsi chtěl. zestárneš,...
Zjevení 3:5... neboť si to zaslouží. Kdo vítězí, bude se oblékat bílým rouchem a jeho jméno nikdy nevymažu z knihy...

Slova obsahující oblékal: oblékal (4) oblékali (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |