Obléhací

Hledám varianty 'obléhací' [ obléhacími (1) obléhací (8) ]. Nalezeno 9 veršù.
Deuteronomium 20:20...nenesou ovoce. Takové smíš kácet a stavět z nich obléhací zařízení, dokud město, které s tebou bojuje,...
2. Královská 25:1...se před městem a začali kolem něj stavět obléhací val. Město zůstalo obleženo do jedenáctého roku...
Izaiáš 23:13...a není víc. Asyřané ji zanechali pouštní havětiobléhací věže vztyčili proti , její paláce zbořili, zbyly...
Jeremiáš 32:24...přivedl všechno tohle neštěstí. Jen pohleď na ty obléhací náspy! Přitáhli k městu, aby ho dobyli! Město...
Jeremiáš 33:4...královských palácích, jež byly na obranu před obléhacími náspy a zbraněmi zbořeny v přípravách na boj s...
Jeremiáš 52:4...se před městem a začali kolem něj stavět obléhací val. Město zůstalo obleženo do jedenáctého roku...
Ezechiel 4:2... Potom je začni obléhat. Postav proti němu obléhací val, navrš proti němu násep, rozmísti proti němu...
Ezechiel 26:8...na pevnině vyvraždí mečem, postaví proti tobě obléhací val, navrší k tobě násep a zvedne proti tobě štít....
Nahum 2:6... a když přispěchají na hradby, kolem nich je obléhací štít. Říční stavidla se protrhla! Palác se...

Slova obsahující obléhací: obléhací (8) obléhacími (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |