Obléhání

Hledám varianty 'obléhání' [ obléhání (7) ]. Nalezeno 7 veršù.
2. Samuel 11:16...odstupte, je zasažen a zemře." Joáb tedy při obléhání města postavil Uriáše na místo, o kterém věděl, že...
2. Královská 6:25...Samaří a oblehl je. V Samaří nastal veliký hladObléhání pokračovalo, byla oslí hlava za osmdesát šekelů...
2. Královská 19:8...Lachiš. Stáhl se tedy za ním a zastihl ho při obléhání Libny. Vtom se král dozvěděl o Tirhakovi:...
2. Královská 24:11...Nabukadnezara a začali město obléhat. Během obléhání dorazil k městu i samotný babylonský král. Judský...
Izaiáš 37:8...Lachiš. Stáhl se tedy za ním a zastihl ho při obléhání Libny. Vtom se král dozvěděl o Tirhakovi:...
Ezechiel 4:8...z boku na bok, dokud neuplynou dny tvého obléhání. Vezmi pšenici, ječmen, fazole, čočku, proso a...
Ezechiel 5:2...váhu a rozděl je na díly. uplynou dny tvého obléhání, spálíš jich třetinu na ohni uprostřed města,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |