Objala

Hledám varianty 'objala' [ objaly (1) objala (1) objal (6) ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 29:13...o svém synovci Jákobovi, rozběhl se mu naprotiObjal ho, políbil a přivedl ho do svého domu. Když pak...
Genesis 33:4...došel ke svému bratru. Ezau mu vyběhl naprotiobjal ho, padl mu kolem krku a líbal ho. Oba plakali. Když...
2. Samuel 15:5... aby se mu poklonil, Abšalom k němu vztáhl rukuobjal ho a políbil. Takovým způsobem se choval ke všem...
2. Královská 4:27...došla nahoru k Božímu muži, vrhla se k zemiobjala mu nohy. Gehazi hned přistoupil, aby ji odstrčil,...
Izaiáš 16:8... k poušti a jejíž výhonky se množily, moře objaly. A proto oplakávám révu Sibmy, tak jako pláče celý...
Jan 13:25...Petr mu naznačil, se zeptá, o kom to mluvilObjal ho tedy a zeptal se: "Pane, kdo to je?" "Ten, komu...
Jan 21:20...miloval. (Byl to ten, který ho tehdy při večeři objal a zeptal se: "Pane, kdo zradí?") Když ho Petr...
Skutky 20:10... Když ho zvedli, byl mrtev. Pavel sešel dolůobjal jej; potom ho vzal do náruče a řekl: "Buďte klidní,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |