Obilnice

Hledám varianty 'obilnice' [ obilnici (1) obilnice (5) ]. Nalezeno 6 veršù.
Genesis 41:56...zachvátil celý svět. Josef tehdy otevřel všechny obilnice a prodával Egypťanům zrní, neboť hlad se rozmáhal...
Ageus 2:19...založen Hospodinův chrám. Všímejte si: Je obilnici zrní? Réva, fíkovník, granátovník ani oliva ještě...
Malachiáš 3:10... vy, celý národe! Sneste všechny desátky do obilnice, je v mém chrámě co jíst. Jen v tom...
Matouš 3:12...a vyčistí svůj mlat. Svou pšenici shromáždí do obilnice, ale plevy bude pálit neuhasitelným ohněm!" Tehdy...
Matouš 13:30...snopků ke spálení. Pšenici ale shromážděte do  obilnice.'" Pověděl jim další podobenství: "Nebeské...
Lukáš 3:17...pročistil svůj mlat. Pšenici shromáždí do své obilnice, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm." Takto i...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |