Obhajoba

Hledám varianty 'obhajoba' [ obhajobu (4) obhajobě (3) obhajoba (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Žalmy 35:23...se mi, Pane můj! Probuď se, Bože můj, k mojí obhajobě, povstaň, Pane můj, na soudu! Ve své spravedlnosti...
Skutky 19:33...pokynul rukou a chtěl před lidem pronést obhajobu. Jakmile však poznali, že je to Žid, všichni...
Skutky 22:1... "Bratři a otcové, vyslechněte prosím mou obhajobu před vámi!" Když uslyšeli, že k nim mluví...
Skutky 26:1...sám za sebe." Pavel pokynul rukou a začal svou obhajobu: "Jsem šťasten, králi Agrippo, že se dnes mám...
Skutky 26:24...tomuto lidu i pohanům." Festus však Pavlovu obhajobu přerušil: "Pavle, ty šílíš!" vykřikl. "Tvá veliká...
1. Korintským 9:3...mého apoštolství jste vy v Pánu. Zde je  obhajoba před těmi, kdo soudí: Nemáme snad právo na...
Filipským 1:7...podíl na Boží milosti, jak v mém vězení, takobhajobě a potvrzování evangelia. Bůh je mi svědkem, jak po...
2. Timoteus 4:16...tvrdě odporoval našim slovům. Při první obhajobě se za mne nikdo nepostavil. Všichni opustili -...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |