Obhájce

Hledám varianty 'obhájce' [ obhájcem (2) obhájce (5) ]. Nalezeno 7 veršù.
Job 5:4...prokletí: Jeho děti nepoznají žádné bezpečí, bez obhájce budou na soudu zdeptáni. Jeho sklizeň mu spolkne...
Job 13:8...Chcete snad nadržovat jemu? Chcete snad dělat obhájce Bohu? Dopadnete dobře, vás prozkoumá? Oklamete...
Žalmy 43:1... záchrana! Zjednej mi právo, Bože, buď mým obhájcem před bezbožným národem, zachraň před lstivým a...
Žalmy 54:3... zachraň pro jméno své, v moci své buď mi obhájcem! Bože, slyš moji modlitbu, mým slovům popřej sluch...
Izaiáš 19:20...volat k Hospodinu, pošle jim zachránceobhájce, aby je vysvobodil. Hospodin se poznat Egyptu a...
Izaiáš 29:21...pouhým slovem obviňují člověka, ti, kteří na obhájce chystají v bráně past, ti, kdo lží zbavují nevinné...
Izaiáš 51:22... ne však od vína: Toto praví tvůj Pán a Bůhobhájce svého lidu, Hospodin: Hle, beru ti z ruky pohár...

Slova obsahující obhájce: obhájce (5) obhájcem (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |