Obdělávám

Hledám varianty 'obdělávám' [ obdělávej (1) obdělávat (4) obdělávám (1) obdělávali (1) obdělával (5) obdělávají (1) obdělává (2) ]. Nalezeno 15 veršù.
Genesis 2:5...nesesílal déšť a nebyl ani člověk, který by obdělával půdu. Ze země však vystupovala pára a zavlažovala...
Genesis 2:15...vzal člověka a usadil ho do zahrady Eden, aby ji obdělával a střežil. Hospodin Bůh člověku přikázal: "Z...
Genesis 3:23...Hospodin Bůh člověka vyhnal ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. Vyhostil člověka a na...
Genesis 4:2...bratra. Ábel se pak stal pastýřem ovcí, ale Kain obdělával půdu. Po nějaké době se stalo, že Kain přinesl...
Genesis 4:12...tvého bratra, kterou jsi prolil! Když budeš obdělávat zem, ti nedá svoji sílu. Budeš na zemi tulákem...
Deuteronomium 28:39...je kobylky. I když vysázíš vinice a budeš je obdělávat, nebudeš mít víno k pití ani skladování; sežerou...
2. Samuel 9:10...tvého pána. Ty budeš se svými syny a služebníky obdělávat jeho půdu a sklízet úrodu, aby vnuk tvého pána...
Přísloví 12:11...dobytčetem, srdce darebáků je ale bezcitné. Kdo obdělává pole, nasytí se chlebem, kdo ztratil rozum, honí...
Přísloví 28:19... kdo jde křivolakou cestou, náhle upadne. Kdo obdělává pole, nasytí se chlebem, bídy se nasytí, kdo honí...
Izaiáš 23:10...nádheru a aby ponížil všechny slavné na zemiObdělávej svou zem jako Nil, mořská flotilo - vždyť tu...
Izaiáš 30:24...pást na širých pastvinách. Býci i osli, kteří obdělávají zemi, se budou krmit pící šťavnatou, čechranou...
Jeremiáš 27:11...ponechám v jeho zemi, praví Hospodin, aby ji obdělával a bydlel v .'" Přesně tak jsem promluvil i k...
Jeremiáš 52:16...tam velitel gardistů Nebuzardan zanechal, aby obdělávali vinice a pole. Bronzové sloupy Hospodinova...
Ezechiel 48:19...poskytne obživu pracovníkům města. Budou je obdělávat městští pracovníci ze všech izraelských kmenů....
Zachariáš 13:5...prorok," řekne takový, "jsem rolník. Od mládí obdělávám zemi jako nevolník." A když se někdo zeptá: "A co...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |